"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

दिगो सडक पूर्वाधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)

आर्थिक वर्ष: