"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

शिलबन्दी बोलपत्र अस्वीकृत भएको सूचना ।