"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

हेलो मुख्यमन्त्रि सर्यक्रममा गुनासो गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: