"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

Full Body Jeep खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना ।