"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

सूचना तथा समाचार

हरियो स्टिकर पाउने घरमा के हुनुपर्दछ र कस्तो घरले पाउदछन निलो स्टिकर (WASH कार्यक्रम)

 हरियो स्टिकर टासिने घर वरपर यस्तो हुनुपर्दछ।
१ घरमा चर्पी भएको चर्पीमा दिसा गर्ने गरेको ,चर्पी सरसफाई भएको ,चर्पीमा रहेको भाडामा पानी हुनुपर्ने,चर्पी सफा  गर्नको लागी ब्रस,हर्पिक भएको ।

Pages