"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

इन्द्र राज पौडेल

ईमेल: 
indrarajpaudel36@gmail.com
फोन: 
९८५७६२९५३६