"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: indrarajpaudel36@gmail.com
फोन नं: ९८५७६२९५३६

नगर उप प्रमुख

ईमेल: lilarana243@gmail.com
फोन नं: ९८५७६२२२४३