FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अत्याबश्यक औषधि तथा सर्जिकल समान खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

आशयको सुचना JM/BAGLUNG/NCB/W/R/03/2076-077