FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुंगा गिट्टी बालुवा रोडा को बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना ।

Backhoe Loader With Rock Breaker खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशएको सूचना ।

दस्तावेज: