FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

12% (4 votes)
ठिकै छ
18% (6 votes)
छैन
71% (24 votes)
Total votes: 34