FAQs Complain Problems

समाचार

डाउनलोडस

Post date Document
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन ) ऐन २०७९ बमोजिम तह कायम, तहवृद्वि र स्तरवृद्वि फाराम Tuesday, July 9, 2024 - 16:23 PDF icon स्तर वृद्धि फारम.pdf
करार कर्मचारीको लागि आवेदन फारम Monday, May 6, 2024 - 10:20 PDF icon दरखास्त फारम करार जैमिनी नगरपालिका.pdf
जैमिनी नगरपालिका कुश्मिसेरा बागलुङको विषयगत क्षेत्र विकास र स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनका लागी विज्ञ सम्मेलनवाट पारित जैमिनी घोषणा पत्र २०७९ Sunday, April 2, 2023 - 18:09 PDF icon जैमिनी घोषणा पत्र २०७९.pdf
जैमिनी नगरपालिकाको स्विकृत दरबन्दी तेरिज Monday, May 30, 2022 - 14:33 PDF icon जैमिनी नगरपालिकामा स्विकृत दरवन्दी तेरिज.pdf
जैमिनी नगरपलिकामा स्विकृत दरवन्दी तेरिज Wednesday, April 20, 2022 - 14:39 PDF icon जैमिनी नगरपालिकामा स्विकृत दरवन्दी तेरिज.pdf