FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु ।

७६/७७ 07/13/2020 - 15:45 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रमहरु .pdf

आ.व.२०७६।७७ को विषयगत समिति, वडागत र समानुपातिक, समग्र, निरन्तर विकास कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 05/05/2019 - 12:06 PDF icon आ.व.२०७६।७७ कार्यक्रम.pdf

समानुपातिक निरन्तर समग्र विकास कार्यक्रमहरु ०७५।७६ ।

७५/७६ 10/01/2018 - 17:06 PDF icon समानुपातिक निरन्तर समग्र विकास कार्यक्रमहरु २०७५-०७६.pdf

नगर स्तर योजना तथा कार्यक्रम हरु ०७५।७६ ।

७५/७६ 10/01/2018 - 17:05 PDF icon नगर स्तर योजना तथा कार्यक्रम हरु २०७५-०७६.pdf

वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ०७५।७६ ।

७५/७६ 10/01/2018 - 17:04 PDF icon वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ०७५।७६ .pdf

जैमिनी नगरपालिकाले आ.व. २०७४/०७५ मा कार्यन्वयनका लागि नगरसभा बाट पास भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु ।

७४/७५ 07/15/2017 - 16:23 PDF icon योजना तथा कार्यक्रमहरु .pdf