FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अति आवश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द निरन्तर रहने सम्बन्धि सूचना ।

प्रारम्भिक वातावराण परिक्षण(IEE) मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।।

नवौ नगर सभामा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम ।

आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।