FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नगर प्रमुख पशु परियोजना कार्यक्रम तथा बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

जे.टि.(जुनियर टेक्निसियन) तथा सामाजिक परिचालक (ना.प.से.प्रा) को परिक्षा मिति सम्बन्धि सूचना ।

सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशन ।