FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

गहुँको विउको माग संकलन सम्बन्धमा।

असिष्टेन्ट सव ईन्जि. र अ.न.मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

यस कार्यालयको विज्ञापन नं ०२।०८०।०८१ कृषि प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।