FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सुचिकृत सुकुम्बासी तथा घरविहिनहरु सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

आसयको सूचना

नगर कृषि पशु तथा कृषि कार्यक्रमको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने एवम् बाख्राको साना कृषि उत्पादन केन्द्र संचालन सम्बन्धि सूचना ।