FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०८०/०८१ को लागि कवाडी मालसामान र जिवजन्तु विक्री वितरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने १५ दिने सूचना।

दस्तावेज: 

क्याटलग सपि. विधि मार्फत खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आवाहनको सूचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आशयको सूचना

दस्तावेज: