FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. ०७९।०८० का लागी स्वीकृत गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७९/०८० 07/17/2022 - 12:18 PDF icon कर दर २०७९-८०.pdf
जैमिनी नगरपालिका आ.व. ०७८।०७९ का लागी निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७७/७८ 04/20/2022 - 11:54 PDF icon करको दर.pdf
जैमिनी नगरपालिकाको आगामी आ.व. ०७५।०७६ का लागी निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर। ७५/७६ 03/11/2019 - 11:49 PDF icon जैमिनी नगरपालिकाको आगामी आ.व. ०७५।०७६ का लागी निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर.pdf
जैमिनी नगरपालिकाको आगामी आ.व. ०७४।०७५ का लागी निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७४/७५ 03/22/2018 - 17:04 PDF icon जैमिनी नगरपालिका आगामी आ.व. ०७४।०७५ का लागी निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर .pdf