FAQs Complain Problems

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र.स बिज्ञापन.नं. पद तह संख्या दरखास्त दिने अन्तिम मिति
०२-०८०/०८१

कृषि प्राविधिक सहायक

स्थानीय सेवाको पाचौँ तह सरह सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र।
०३-०८०/०८१ अ.सव-ईन्जिनियर स्थानीय सेवाको चौँथो तह सरह सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र।
०४-०८०/०८१ अ.न.मी. स्थानीय सेवाको चौँथो तह सरह सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र।

 

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस