FAQs Complain Problems

समाचार

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र.स बिज्ञापन.नं. पद तह संख्या दरखास्त दिने अन्तिम मिति
१६-०८०/०८१

प्राविधिक सहयाक

पाँचौ तह

२०८०|११|१८ गते

१७-०८०/०८१ सव-ईन्जिनियर पाँचौ तह २०८०|११|१८ गते
१८-०८०/०८१ अ.हे.व. चौथो तह २०८०|११|१८ गते
१९-०८०/०८१ अ.न.मी. चौथो तह २०८०|११|१८ गते

विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ किल्लिक गर्नुहोस।