FAQs Complain Problems

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र स बिज्ञापन न पद तह संख्या दरखास्त दिने अन्तिम मिति
०७/२०७८-७९ हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाँचौ म्याद सकिएको
०८/२०७८-७९ ल्याव असिस्टेन्ट सहायक पाँचौ म्याद सकिएको
०८/२०७८-७९ कृषि अधिकृत अधिकृत छाैठाै म्याद सकिएको
१०/७८-७९ सव-इन्जिनियर सहायक पाँचौ म्याद सकिएको

११/०७८-७९, १२/०७८-७९

अ.हे.व. सहायक चौँथो म्याद सकिएको
१३/०७८-७९ अ.न.मी. सहायक चौँथो म्याद सकिएको
१४/०७८-७९ ल्याव असिस्टेन्ट सहायक चौँथो म्याद सकिएको
१५/०७८-७९ कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन म्याद सकिएको
१६/०७८-७९ मे.अ. अधिकृत आठौँ म्याद सकिएको

 

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस