FAQs Complain Problems

समाचार

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र स बिज्ञापन न पद तह संख्या
०७/२०७८-७९ हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाँचौ
०८/२०७८-७९ ल्याव असिस्टेन्ट सहायक पाँचौ
०८/२०७८-७९ कृषि अधिकृत अधिकृत छाैठाै

दरखास्तदिने अन्तिम मिति २०७८/०८/७

कृषि अधिकृतको दरखास्तदिने अन्तिम मिति २०७८/०८/१२

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोसकृषि अधिकृतको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

अनलाइन आबेदनको लागि  तलको फारम भरी पेश गर्नुहोस ।