FAQs Complain Problems

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र.स बिज्ञापन.नं. पद तह संख्या दरखास्त दिने अन्तिम मिति
१७/२०७८-७९ रोजगार सहायक स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सरह सूचना प्रकासन भएको १५ दिन भित्र

 

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस