FAQs Complain Problems

समाचार

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र स बिज्ञापन न पद तह संख्या
०१/२०७७/०७८/MEDPA उद्यम विकस सहजकर्ता सहायक चौथो

सूचना प्रकाशन मिति २०७७/०७/२४

दरखास्तदिने अन्तिम मिति २०७७/०८/८

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

अनलाइन आबेदनको लागि  समय समाप्त भएको छ ।