FAQs Complain Problems

समाचार

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र.स बिज्ञापन.नं. पद तह संख्या दरखास्त दिने अन्तिम मिति
२५-०८०/०८१ किसान सूचिकरण सहजकर्ता - 6 २०८१|०२|०८ गते

विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ किल्लिक गर्नुहोस।

 

 
1 Start 2 Preview 3 Complete
आफ्नो पुरा नाम अंग्रेजीमा लेख्नुहोस ।
आफ्नो पुरा नाम नेपालीमा लेख्नुहोस ।
आफ्नो नागरिकता न‌‍म्बर लेख्नुहोस् ।
आफ्नो नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला लेख्नुहोस्
आफ्नो नागरिकताको जारी मिति लेख्नुहोस्
आफ्नो नागरिकता Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
आफ्नो स्थायी ठेगाना लेख्नुहोस्
आफ्नो अस्थायी ठेगाना लेख्नुहोस् ।
आफ्नो माेवाइल न‌‍म्बर लेख्नुहोस् ।
आफ्नो जन्म मिति लेख्नुहोस् ।
आफ्नो बाबुकाे नाम लेख्नुहोस् ।
आफ्नो आमाको नाम लेख्नुहोस्
आफ्नो हजुरबुवाको नाम लेख्नुहोस् ।
आफ्नो पति/पत्नी को नाम लेख्नुहोस् ।
आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरु एउटा pdf वा word file बनाएर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: pdf doc.
आफ्नो अनुभव र तालिमका प्रमाण पत्रहरुको एउटा pdf वा word file बनाएर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: pdf doc.
आफुले बैंकमा Diposit गरेको भौचर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
आफ्नो मुहार देखिने पासपोर्ट साइजको तस्बिर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
समकक्षता आवश्यक पर्ने भए सोको प्रतिलिपि
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.