FAQs Complain Problems

Warning message

Submissions for this form are closed.

Vacancy

बिज्ञापन विवरण 

क्र स बिज्ञापन न पद तह संख्या
२०७७/०७८/०१ प्राबिधिक सहायक स्थानीय सेवा पाचौ तह

सूचना प्रकाशन मिति २०७७/०४/२२

दरखास्तदिने अन्तिम मिति २०७७/०५/०४

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

निवेदन पेश गर्ने समय सकिएको छ  ।

कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी ।