FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० भाद्र २९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/०८१ 09/21/2023 - 12:53 PDF icon bhadra 29.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०८०|०४|२९ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

८०/०८१ 08/20/2023 - 13:49 PDF icon shrawan 29.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०८०|०३|२१ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु।

७९/०८० 08/20/2023 - 13:48 PDF icon asar21.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०८०|०३|०७ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७९/०८० 08/20/2023 - 13:45 PDF icon asar 7.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०८०|०३|०४ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु।

७९/०८० 08/20/2023 - 13:44 PDF icon asar 4.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०८०|०२|३० को कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७९/०८० 08/20/2023 - 13:42 PDF icon jestha 30.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०८०|०१|२५ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु।

७९/०८० 05/15/2023 - 10:14 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

जैमिनी नगरपालिका मिति २०७९|१२|२७ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु।

७९/०८० 04/28/2023 - 14:04

जैमिनी नगरपालिका मिति २०७९|११|२९ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु।

७९/०८० 03/20/2023 - 13:55 PDF icon २०७९ फाल्गुन २९ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

निर्णय सार्वजनिक गरिएको बारे।

७९/०८० 07/24/2022 - 11:13