FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जैमिनी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ७९/०८० 08/04/2023 - 11:56 PDF icon जैमिनी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf
जैमिनी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ७९/०८० 08/04/2023 - 11:54 PDF icon जैमिनी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
जैमिनी नगर शिक्षा ऐन २०८० ७९/०८० 08/04/2023 - 11:51 PDF icon जैमिनी नगर शिक्षा ऐन २०८०.pdf
जैमिनी नगरपालिका वडा नं. भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण ७९/०८० 07/31/2023 - 17:56 PDF icon जैमिनी नगरपालिका वडा नं. १ को भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण.pdf
स्नातक तह छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ७९/०८० 05/17/2023 - 16:22 PDF icon छात्रवृति सम्बन्धि मापदण्ड २०८०.pdf
उद्यमी अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०८० ७९/०८० 05/17/2023 - 16:20 PDF icon उद्दमी अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रम मापदण्ड २०८०(2).pdf
लिड स्कुल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/०८० 05/17/2023 - 16:19 PDF icon लिड स्कुल कार्यविधी २०८०.pdf
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि,२०७९ ७९/०८० 03/19/2023 - 15:34 PDF icon जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि जैमिनी नगरपालिका.pdf
जैमिनी नगरपालिकाको भू-उपयोग कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 02/12/2023 - 12:07 PDF icon जैमिनी नगरपालिका भूउपयोग final(1).pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:18 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages