FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि,२०७९ ७९/०८० 03/19/2023 - 15:34 PDF icon जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि जैमिनी नगरपालिका.pdf
जैमिनी नगरपालिकाको भू-उपयोग कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 02/12/2023 - 12:07 PDF icon जैमिनी नगरपालिका भूउपयोग final(1).pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:18 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:11 PDF icon सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
जैमिनि नगरपालिका आमा र नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:08 PDF icon जैमिनि नगरपालिका आमा र नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७९.pdf
कृषि मजदुर परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:00 PDF icon कृषि मजदुर परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 18:58 PDF icon कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:31 PDF icon भवन निर्माण भापदण्ड २०७८.pdf
सुन्दर घर सुन्दर वस्ती र सुन्दर क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन मापडण्ड २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:29 PDF icon सुन्दर घर सुन्दर वस्ती र सुन्दर क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन मापडण्ड २०७८.pdf

Pages