FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:43 PDF icon संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:42 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:37 PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:35 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक संरक्षण ऐन २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:34 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधी २०७७.pdf
नगर प्रमुख पशु परियोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:33 PDF icon नगर प्रमुख पशु परियोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
नगर प्रमुख कृषि परियोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:32 PDF icon नगर प्रमुख कृषि परियोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
घरबार विहिनहरुको लागी आवास निर्माण कार्यविधी (पुर्णलेखन) २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:31 PDF icon घरबार विहिनहरुको लागी आवास निर्माण कार्यविधी (पुर्णलेखन) २०७७.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र (पहिलो संशोधन) २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:29 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र (पहिलो संशोधन) २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

Pages