FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ७८-७९ 12/28/2022 - 11:28 PDF icon स्थानिय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:25 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी--२०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:24 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी--२०७८.pdf
जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:23 PDF icon जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७८.pdf
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७९/०८० 12/28/2022 - 11:22 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 11:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ जैमिनी नगरपालिका ७८-७९ 12/27/2022 - 11:24 PDF icon खरिद नियमावलि जैमिनी २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ जैमिनी नगरपालिका ७९/०८० 12/27/2022 - 11:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
सम्पत्ती तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधी (पहिलो संशोधन) २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:46 PDF icon सम्पत्ती तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधी (पहिलो संशोधन) २०७७.pdf
समुह, समिति, संकलन केन्द्र दर्ता तथा संचालन कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:44 PDF icon समुह, समिति, संकलन केन्द्र दर्ता तथा संचालन कार्यविधी २०७७.pdf

Pages