FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७७ ७७/७८ 04/21/2022 - 15:15 PDF icon PPC_Sthaniya Taha Book 2_1613567062.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ ७७/७८ 06/28/2021 - 12:16 PDF icon आर्थिक एन २०७८.७९.pdf
बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धि काययबिधि २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 15:45 PDF icon बिद्यालय व्यिस्थापन समिति गठन र व्यिस्थापन सम्िन्धि काययबिधि २०७७.pdf
संगठित समूह सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:44 PDF icon संगठित समूह सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
शिक्षा प्राविधिक विषय छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:43 PDF icon शिक्षा प्राविधिक विषय छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७५.pdf
विपत ब्यवस्थापन कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:42 PDF icon विपत ब्यवस्थापन कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
वडागत मर्मतसंभार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:41 PDF icon वडागत मर्मतसंभार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
जैमिनी नगरपालिकामा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:40 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
जैमिनी नगरपालिका कार्यालयको सानो डोजर परिचालन सम्बन्धी शर्तहरु ७७/७८ 10/07/2020 - 15:39 PDF icon जैमिनी नगरपालिका कार्यालयको सानो डोजर परिचालन सम्बन्धी शर्तहरु.pdf
कफि कागती अलैंची सुन्तला मह खरिद तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:39 PDF icon कफि कागती अलैंची सुन्तला मह खरिद तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf

Pages