FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा प्राविधिक विषय छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:43 PDF icon शिक्षा प्राविधिक विषय छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७५.pdf
विपत ब्यवस्थापन कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:42 PDF icon विपत ब्यवस्थापन कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
वडागत मर्मतसंभार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:41 PDF icon वडागत मर्मतसंभार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
जैमिनी नगरपालिकामा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:40 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
जैमिनी नगरपालिका कार्यालयको सानो डोजर परिचालन सम्बन्धी शर्तहरु ७७/७८ 10/07/2020 - 15:39 PDF icon जैमिनी नगरपालिका कार्यालयको सानो डोजर परिचालन सम्बन्धी शर्तहरु.pdf
कफि कागती अलैंची सुन्तला मह खरिद तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:39 PDF icon कफि कागती अलैंची सुन्तला मह खरिद तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
आवाद जग्गामा वोटविरुवा हटाउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/07/2020 - 15:37 PDF icon आवाद जग्गामा वोटविरुवा हटाउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ अन्तिम.pdf
आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:37 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/07/2020 - 15:36 PDF icon आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि ७७/७८ 11/11/2019 - 11:21 PDF icon न्यायिक समितिले व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि .pdf

Pages