FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 18:58 PDF icon कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:31 PDF icon भवन निर्माण भापदण्ड २०७८.pdf
सुन्दर घर सुन्दर वस्ती र सुन्दर क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन मापडण्ड २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:29 PDF icon सुन्दर घर सुन्दर वस्ती र सुन्दर क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन मापडण्ड २०७८.pdf
स्थानिय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ७८-७९ 12/28/2022 - 11:28 PDF icon स्थानिय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:25 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी--२०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:24 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी--२०७८.pdf
जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:23 PDF icon जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७८.pdf
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७९/०८० 12/28/2022 - 11:22 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 11:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ जैमिनी नगरपालिका ७८-७९ 12/27/2022 - 11:24 PDF icon खरिद नियमावलि जैमिनी २०७८.pdf

Pages