FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:11 PDF icon सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
जैमिनि नगरपालिका आमा र नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:08 PDF icon जैमिनि नगरपालिका आमा र नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७९.pdf
कृषि मजदुर परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 19:00 PDF icon कृषि मजदुर परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/०८० 12/28/2022 - 18:58 PDF icon कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:31 PDF icon भवन निर्माण भापदण्ड २०७८.pdf
सुन्दर घर सुन्दर वस्ती र सुन्दर क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन मापडण्ड २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:29 PDF icon सुन्दर घर सुन्दर वस्ती र सुन्दर क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन मापडण्ड २०७८.pdf
स्थानिय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ७८-७९ 12/28/2022 - 11:28 PDF icon स्थानिय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:25 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी--२०७८ ७८-७९ 12/28/2022 - 11:24 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी--२०७८.pdf

Pages