FAQs Complain Problems

समाचार

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

25% (18 votes)
ठिकै छ
18% (13 votes)
छैन
57% (41 votes)
Total votes: 72