FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

25% (21 votes)
ठिकै छ
18% (15 votes)
छैन
58% (49 votes)
Total votes: 85