FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

21% (10 votes)
ठिकै छ
19% (9 votes)
छैन
60% (28 votes)
Total votes: 47

कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी ।