FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

22% (57 votes)
ठिकै छ
16% (43 votes)
छैन
62% (165 votes)
Total votes: 265