FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

23% (52 votes)
ठिकै छ
16% (37 votes)
छैन
61% (141 votes)
Total votes: 230