FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

24% (21 votes)
ठिकै छ
18% (16 votes)
छैन
57% (50 votes)
Total votes: 87