FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

22% (45 votes)
ठिकै छ
15% (30 votes)
छैन
63% (126 votes)
Total votes: 201