FAQs Complain Problems

जैमिनी नगरपालिकाको योजनाहरुमा पारदर्शीता ?

21% (34 votes)
ठिकै छ
14% (22 votes)
छैन
65% (104 votes)
Total votes: 160