FAQs Complain Problems

Vacancy

सूचना नम्बर पद तह सेवा समुह माग संख्या सैक्षिक योग्यता
०२/२०७६/७७ इन्जिनियर अधिकृत छैटौ प्राबिधिक सिभिल मान्यता प्राप्त सैक्षिक संस्थाबाट इन्जिनियरिङ बिषयमा बि.इ. वा सो सरह उतीर्ण भएको र नेपाल इन्जिनियरिङपरिषदमा दर्ता भएको 

दरखास्त पेश गर्ने आन्तिम मिति २०७६/०८/०८ गते दिउसो ४ बजे सम्म

आफ्नो पुरा नाम अंग्रेजीमा लेख्नुहोस ।
आफ्नो पुरा नाम नेपालीमा लेख्नुहोस ।
आफ्नो नागरिकता न‌‍म्बर लेख्नुहोस् ।
आफ्नो नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला लेख्नुहोस्
आफ्नो नागरिकताको जारी मिति लेख्नुहोस्
आफ्नो नागरिकता Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
आफ्नो स्थायी ठेगाना लेख्नुहोस्
आफ्नो अस्थायी ठेगाना लेख्नुहोस् ।
आफ्नो माेवाइल न‌‍म्बर लेख्नुहोस् ।
आफ्नो जन्म मिति लेख्नुहोस् ।
आफ्नो बाबुकाे नाम लेख्नुहोस् ।
आफ्नो आमाको नाम लेख्नुहोस्
आफ्नो हजुरबुवाको नाम लेख्नुहोस् ।
आफ्नो पति/पत्नी को नाम लेख्नुहोस् ।
आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरु एउटा pdf वा word file बनाएर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: pdf doc.
आफ्नो अनुभव र तालिमका प्रमाण पत्रहरुको एउटा pdf वा word file बनाएर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: pdf doc.
आफुले बैंकमा Diposit गरेको भौचर Upload गर्नुहोस ।
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.