"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: