FAQs Complain Problems

समाचार

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
20% (30 votes)
ठीकै
16% (25 votes)
सुधार गर्न जरुरी छ
64% (98 votes)
Total votes: 153