FAQs Complain Problems

समाचार

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
23% (20 votes)
ठीकै
19% (16 votes)
सुधार गर्न जरुरी छ
58% (50 votes)
Total votes: 86