"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
27% (18 votes)
ठीकै
18% (12 votes)
सुधार गर्न जरुरी छ
55% (36 votes)
Total votes: 66