FAQs Complain Problems

समाचार

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
20% (33 votes)
ठीकै
16% (26 votes)
सुधार गर्न जरुरी छ
64% (103 votes)
Total votes: 162