FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
20% (26 votes)
ठीकै
16% (21 votes)
सुधार गर्न जरुरी छ
65% (86 votes)
Total votes: 133