FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

जैमिनी नगरपालिका बाट भएको प्रथम घर कायम प्रमाण पत्र ।

प्रथम पटक घर कायम प्रमाण पत्र लिएकोमा श्री दल बहादुर श्रीस (जैमिनी नगरपालिका १०) ज्यू लाई धन्यबाद ब्यक्त गर्दै सम्पूर्ण जैमिनी नगरपालिका बासीहरुमा आफ्नो घर कायम गरि प्रमाण पत्र लिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।

Pages