FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाको निर्णय

जैमिनी नगरपालिका मिति२०८१|०१|३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयह

दस्तावेज: 

जैमिनी नगरपालिका मिति२०८०|१२|२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

दस्तावेज: 

जैमिनी नगरपालिका मिति२०८०|११|३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयह

दस्तावेज: 

जैमिनी नगरपालिका मिति२०८०|१०|२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

दस्तावेज: