FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

धन्यवाद ज्ञापन ।

जैमिनी नगरपालिका आज खुसी छ। २०७३| ११।२७ मा स्थापना भएको नगरपालिकाले २०७४ बैशाख ३१ गते निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आइसके पछिवाट नगरपालिकाको घडेरी प्राप्तिका लागि निरन्तर लागि परिरहेको थियो त्यस सन्दर्भमा निम्नानुसारका जग्गादाताहरुवाट २०७७ चैत्र ३ गते जैमिनी नगरपालिकाका लाई जग्गा प्राप्त भएर रजिष्ट्रे

Pages