FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 06/20/2019 - 10:39

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशएको सूचना ।

७५/७६ 06/04/2019 - 11:46 PDF icon आसएको सूचना.pdf

निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अत्याबश्य औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

७६/७७ 05/27/2019 - 12:52

Inviatation for sealed quotation for ward office upgrading, maintenance and painting works.

७५/७६ 04/05/2019 - 13:23

एचडीपिइ पाइप खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना ।

७५/७६ 03/15/2019 - 10:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७५/७६ 03/13/2019 - 10:50

शिलबन्दी बोलपत्र अस्वीकृत भएको सूचना ।

७५/७६ 02/07/2019 - 10:54

Invitation for Bids for the Upgrade and black top work at Kusmisera Sarange road

७५/७६ 01/20/2019 - 10:32 PDF icon final-notice.pdf

Full Body Jeep खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 11/12/2018 - 12:49

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोडा सम्बन्धि बोलपत्र आब्हान को सूचना

७४/७५ 07/08/2018 - 10:48 PDF icon बोलपत्र.pdf

Pages