FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोलपत्र अस्वीकृत भएको सूचना ।

७५/७६ 02/07/2019 - 10:54

Invitation for Bids for the Upgrade and black top work at Kusmisera Sarange road

७५/७६ 01/20/2019 - 10:32 PDF icon final-notice.pdf

Full Body Jeep खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 11/12/2018 - 12:49

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोडा सम्बन्धि बोलपत्र आब्हान को सूचना

७४/७५ 07/08/2018 - 10:48 PDF icon बोलपत्र.pdf

Pickup Vehicle खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

७४/७५ 04/05/2018 - 11:04 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र सूचना.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७४/७५ 03/22/2018 - 15:28 PDF icon शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

ल्यपटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा फ्याक्स समान खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

७४/७५ 02/28/2018 - 00:00 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ कम्प्युटर.pdf

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना।

७४/७५ 02/19/2018 - 19:38 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ मोटरसाइकल.pdf

Pages